/
2019-04-24 18:08:17 |

Aktualności

Obrazek
OGŁOSZENIE
            Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o konieczności utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z art. 5 ust.2 cytowanej wyżej ustawy. Obecnie z uwagi na okres zimowy i występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, duże amplitudy temperatur) istnieje konieczność dodatkowej systematycznej kontroli usuwania śniegu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.
 
więcej

Burmistrz Błażowej informuje że w dniu 31.12.2018 (poniedziałek)
Urzad Miejski w Błażowej czynny będzie w godzinach od 7:30 do 15:30
Kasa czynna będzie do godz. 11:00