/
2019-04-24 18:09:26 |

Aktualności


MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 17 grudnia (poniedziałek) w godzinach  11.30-14.00 w Urzędzie Gminy w Błażowej.

 

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich 
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl
Obrazek

Zarząd PKS w Rzeszowie S.A., po przeprowadzeniu analizy dochodowości poszczególnych linii oraz uwzględniając wzrost cen paliw i wynagrodzeń pracowniczych podjął decyzję o likwidacji kursów i linii o najniższej dochodowości od dnia 01.12.2018r.

1. Linia nr 81 Rzeszów - Dynów p. Szklary - zawieszenie wybranych kursów od 01.12.2018r.
Kursy wykonywane w dni robocze :
Rzeszów - Dynów z godz. 09:20, 15:30 (WSK)
Kursy wykonywane w soboty :
Rzeszów - Dynów z godz. 09:20
Dynów - Rzeszów z godz. 11:35
Dynów - Rzeszów z godz. 15:45

2. Linia nr 82 Rzeszów - Hłudno przez: Dylągówka ( 1 kurs). całkowite zawieszenie komu­nikacji od 01.12.20I8r.
Kurs: Hłudno skrz. - Rzeszów p. Dynów z godz. 04:40 (ozn.D(X))

3. Linia nr 87 Rzeszów - Dynów p. Błażowę, Hartę- zawieszenie wybranych kursów od 01.12.20I8r.
Kursy wykonywane w dni robocze:
Rzeszów - Dynów z godz. 06:20, 08:20, 14:00, 18:35, 19:40
Dynów - Rzeszów z godz. 06:25, 06:50, 07:50, 09:40, 11:00, 15:20, 21:00
Kursy wykonywane w soboty :
Rzeszów - Dynów z godz. 08:20,14:30,15:20
Dynów - Rzeszów z godz.06:25

4. Linia nr 90 Rzeszów - Wesoła p. Dynów - całkowite zawieszenie komunikacji od 01.12.2018 r.
Kursy: Rzeszów - Wesoła z godz.07:05,13:25,17:30 (ozn.D)
Kursy: Wesoła - Rzeszów z godz.09:25,15:30 (ozn.D)
Kursy: Rzeszów - Nozdrzec z godz.12:20,15:20 (ozn.D)
Kursy: Nozdrzec - Rzeszów z godz.14:00,16:50 (ozn.D)

5. Linia nr 92 Rzeszów - Barycz p. Kąkolówkę - zawieszenie kursów, od 01.12.2018r.
Kursy: Rzeszów - Barycz z godz. 18:40 (ozn.D) Kursy: Barycz - Rzeszów z godz.19:50 (ozn.D)
Kurs: Barycz - Rzeszów z godz. 06:23 (ozn.D) zostaje skrócony, wykonywany bodzie o godz. 06:30 z przystanku Kąkolówka Nawsie.

 
Obrazek Uprzejmie zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Błażowej, która odbędzie się 4 grudnia 2018r. /wtorek/ zgodnie z ząłaczonym porządkiem obrad.
Informujemy, że z dniem 15 października 2018 r. został reaktywowany Posterunek Policji w Błażowej Komisariatu Policji w Dynowie.
W skład struktury Posterunku Policji w Błażowej Komisariatu Policji w Dynowie wchodzi:
 - I - Kierownik Posterunku Policji w Błażowej- asp. szt. Dariusz Fornal
 - II - Jednoosobowe stanowisko ds. kryminalnych- asp. szt. Sławomir Kiszka
 - III - Jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń — sierż. Beata Zimirowicz
 - IV - Zespół Prewencji w skład którego wchodzą:
 - Dzielnicowy -sierż. szt. Grzegorz Bułdys- obsługujący w zastępstwie rejon służbowy nr 1 w skład którego wchodzą miejscowości - Błażowa, Błażowa Górna, Białka oraz obsługujący rejon służbowy nr 3 w skład którego wchodzą miejscowości - Błażowa
Dolna, Nowy Borek, Lecka.
 - Dzielnicowy — mł. asp. Paweł Łanik- obsługujący rejon służbowy nr 2 w skład którego wchodzą miejscowości: Futoma, Kąkolówka, Piątkowa
 - sierż. Paulina Lasota, post. Dawid Szałankiewicz, post. Piotr Kamiński- patrol.

Telefon: /17/ 858-33-70
            /17/ 23-03-997


KOMISARIAT POLICJI W DYNOWIE
Telefon: /16/ 652-10-07

 
„Chorobowe bez papierka”
- ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE JUŻ OD GRUDNIA

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
więcej
więcej
Obrazek
Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Błażowej VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej.