/
2020-01-24 11:56:30 |

Aktualności

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego „Klasyk Podkarpacki” w dniu 7.07.2019r. (niedziela) nastąpią utrudnienia w ruchu.
 
Zamknięcie dróg dla ruchu samochodowego:
 
GMINA BŁAŻOWA:
 
Droga powiatowa 1411R
Lecka (Straszydle) – Błażowa Górna (skręt na Kąkolówka):
12:20 – 13:10 oraz 14:40 – 15:10
 
Droga powiatowa 1429R
Błażowa Górna (skręt Kąkolówka) – Kąkolówka (kościół):
12:50 – 13:20 oraz 14:40 – 15:10
 
Droga gminna 108100R
Kąkolówka (kościół) – Kąkolówka (rez. Mójka)
12:50 – 13:30 oraz 14:15 – 15:20
 
Droga powiatowa 1422R
Kąkolówka (rez. Mójka) – Kąkolówka (Wesoła)
12:55 – 13:25 oraz 14:15 – 14:45
 
Przepraszamy za utrudnienia, jednocześnie zapraszamy do kibicowania kolarzom na trasie.
 
Dane organizatora: Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER
 
Osoba do kontaktu: Koordynator - Wojciech Kwiatek, tel. 605 180 025                   

 
Obrazek

Od 29 maja 2019 r. mieszkańcy Gminy Błażowa mogą ubiegać się o  jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1 000 zł. „Gminne becikowe” jest najnowszym elementem polityki prorodzinnej samorządu gminy Błażowa.
Zgodnie z założeniami przyjętej przez Radę Miejską w Błażowej uchwały na wszystkie dzieci urodzone od 16 listopada 2018 roku, będzie można ubiegać się o wypłatę wspomnianego świadczenia.
Rodzice, bądź opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem mogą składać wnioski w tutejszym urzędzie:
- w przypadku dzieci urodzonych, przysposobionych, objętych opieką prawną lub opieką faktyczną w okresie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 roku wniosek składa się do dnia 31 lipca 2019 r.;
-  w przypadku dzieci urodzonych, przysposobionych, objętych opieką prawną lub opieką faktyczną od dnia 1 maja 2019 r. wniosek składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia, objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.
Wnioski złożone po wskazanych powyżej terminach pozostaną bez rozpatrzenia.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka i kserokopię dowodu tożsamości rodzica, bądź opiekuna prawnego dziecka.
Wyprawka finansowana przez Gminę Błażowa przysługuje każdemu dziecku, bez względu na osiągane przez jego rodziców dochody. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest zamieszkiwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem porodu, przysposobienia albo objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną na terenie Gminy Błażowa i nadal  zamieszkuje wraz z dzieckiem w Gminie Błażowa w dniu składania wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu uchodzenia dziecka.
Władze gminy mają nadzieję, że „Gminne becikowe” na dobre wpisze się w historię Błażowej.
Wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr.119 w Błażowej powołana uchwałą nr. 3/2019 Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej informuje:
1/ w dniu 17.06.2019r. Komisja Okręgowa nr.119 w Błażowej wybrała przewodniczącego, z-cę przewodniczącego oraz sekretarza komisji - załącznik Obwieszczenie;
2/ siedziba Komisji Okręgowej nr.119 w Błażowej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej /sala narad/;
3/ Członkowie Komisji Okręgowej nr.119 w Błażowej pełnią dyżury w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Błażowej w dniach od 17.06.2019 do 05.07.2019r. celem przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej  - załącznik harmonogram dyżurów.

Przewodniczący Komisji Okręgowej
                                                                                                                                                                                       Krzysztof Kulasa
 
AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu”, Procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców oraz Procedur oceny i wyboru operacji zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR, do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.
Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.
Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.
Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

 
Obrazek

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Błażowej przedstawia Radzie Miejskiej w Błażowej Raport o stanie Gminy Błażowa za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Błażowa za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Błażowa odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. w godzinach 7:30-15:30 w Biurze Rady pok. Nr8 w Urzędzie Miejskim w Błażowej Plac Jana Pawła II 1.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy http://www.blazowa.com.pl/, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Błażowej.

 
Obrazek

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RZESZOWSKIEGO


 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkaców powiatu rzeszowskiego.docx

Obrazek
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Informujemy, iż do 30 czerwca br. w Biurze Rady Miejskiej w Błażowej (pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Błażowej) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów okręgowego i rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2020-2023.
W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 2
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 
 
Liczba ławników potrzebnych do wyboru wynosi: 
1. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 3 ławników;
2. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – 2 ławników w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  

 
więcej

strony:

« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.