/
2020-10-22 22:37:44 |

Aktualności

Obrazek  
M A T U R Z Y S T O !!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr
powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczościprzy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  ogłasza:
 
Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021
więcej
Obrazek
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:
Urząd Miejski w Błażowej
ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Sala nr 4


Termin:
            18.06.2020 r.
- godz. 16:00 OKW nr 1 i 6
- godz. 18:00 OKW nr 3 i 4

              19.06.2020 r.
- godz. 16:00 OKW nr 8, 9, 10
- godz. 18:00 OKW nr 2,5,7
Obrazek

Burmistrz Błażowej  - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Błażowa. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
 • być pełnoletnim,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Błażowa,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe umiejętności:
 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.
Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
 • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
            – imienia i nazwiska,
            – adresu zamieszkania,
            – telefonu,
            – adresu email.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Błażowej w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Błażowej
Pl. Jana Pawła II 1,
36-030 Błażowa
z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:  
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
 
 
Obrazek

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
więcej

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.
Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi
w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Ponadto uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie jako żołnierz zawodowy w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.
Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.
Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o odbycie szkoleń oraz udziału w samych szkoleniach!
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rzeszowie. W sprawie ćwiczeń żołnierzy rezerwy pod telefonem 261 156 106, natomiast w sprawie służby przygotowawczej:  261 156 119
Atrona internetowa WKU w Rzeszowie:
www.wkurzeszow.ron.mil.pl

 
LGD informuj o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  8 czerwca 2020 r. włącznie, do godziny 15:00.

Szczegółowych informacji na temat proponowanych zmian można zasięgnąć w biurze LGD.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się w dokumentach poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowana przez społeczność LGD LDS 2019 – (kolorem zaznaczona propozycje zmiany).

Więcej informacji na stronie http://liderds.ostnet.pl/?p=1651#more-1651


 

Informujemy, iż z dniem 08.06.2020 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos 
w partnerstwie z FDS Michał Krempa 
rozpoczyna rekrutację
do projektu „SIŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, 
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
więcej

strony:

« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.