/
2021-04-16 09:53:56 |

 
Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.
 
 
więcej

Informacja o planowanym naborze wniosków dla producentów
trzody chlewnej, którym zagraża płynność finansowa w związku z Covid.


Szczegółowe informacje tutaj


W związku z  uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.
więcej
Obrazek
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 205/2020 Burmistrza Błażowej z dnia 4 grudnia br., dzień 24 grudnia 2020r. /czwartek/ ustalony został dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Błażowej, w zamian za święto 26 grudnia, przypadające w sobotę.

Link do sesji tutaj

 

                                                                                   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestuje w obszary wiejskie

Operacja pn. „Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury technicznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 63 464,32 zł 
Wysokość dotacji: 31 377,00 zł więcej

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.