/
2018-04-21 01:42:19 |

2017-05-15
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków: od 22 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.
Miejsce składania wniosków: „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.
Forma złożenia wniosku: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)  w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).
Forma wsparcia oraz wysokość pomocy: Wsparcie jest udzielane w formie ryczałtu – premii w wysokości 50 000,00 zł na realizację jednej operacji, zgodnie z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata  2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).
Intensywność wsparcia – 100 % kosztów kwalifikowanych.
Zakres tematyczny operacji: Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).
Limit środków dostępnych w naborze: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 700 000, 00 zł.
Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia  o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 20 pkt.
Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.
Kryteria wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności  z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz  z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 70 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
Formularze, dokumenty dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu” http://http://liderds.ostnet.pl/?p=255
„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu”
36 – 030 Błażowa,
ul. Myśliwska 16,
tel. 017 230 10 99, fax: 017 230 10 99,
e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl www.liderds.ostnet.pl

 

Czytano: 2402 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.