/
2019-07-17 22:56:45 |

Władze Gminy

 

Burmistrz Błażowej

 

Jerzy Kocój Burmistrz Błażowej

 

Jerzy Kocój - urodzony 14 lutego 1971 r., w Łańcucie.

Z wykształcenia lekarz weterynarii (w 1997 roku ukończył Akademię Rolniczą na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie).

Od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym Gminy Błażowa. Dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej.

Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym naszej Gminy. Inicjator m. in. rozgrywek w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Błażowej oraz Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Kuriera Błażowskiego”, autorem artykułów o tematyce weterynaryjnej w miesięczniku „Agropodkarpacie”, należy do Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

30 listopada 2014 roku został wybrany przez mieszkańców Gminy Błażowa na Burmistrza Błażowej.

 


 

Sekretarz Gminy

Wiesław Wania Sekretarz Gminy

 

Wiesław Wania – urodzony 10 lutego 1955 r., w Błażowej.

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcyjnej w zakresie organizacji i zarządzania.  Ukończył wiele szkoleń i seminariów z zakresu prawa oświatowego i samorządowego oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Pracę w Urzędzie Miejskim w Błażowej rozpoczął 16 stycznia 1991 roku, jako kierownik Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych. Od 30 sierpnia 1996 roku pełni funkcję Sekretarza Gminy.

 


 

Skarbnik Gminy