OSP w Gminie Błażowa

Jednostki OSP

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne.
Z każdym rokiem poszerza się spektrum działalności jednostek OSP. Prócz ścisłej współpracy z zawodowymi służbami ratowniczymi możemy liczyć na profesjonalną pomoc naszych strażaków, którzy cały czasu uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje. Dzięki ciągłej gotowości druhowie w pierwszej kolejności docierają do poszkodowanych. Na co dzień zwykli ludzie – sąsiedzi, w obliczu zagrożenia dla ludzkiego życia i mienia zmieniają się w bohaterów, którzy bezinteresownie i z poświęceniem  niosą pomoc.
W Gminie Błażowa  działa 8 jednostek OSP, z czego 2 – OSP Błażowa i OSP Futoma zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG).
OSP BIAŁKA
Białka 184
36-030 Błażowa
Rok założenia: 1946
KRS: 0000061531
REGON: 180191760
NIP: 8133612367
Członkowie zarządu OSP Białka
Prezes: Maciej Trafidło
Wiceprezes – naczelnik: Stanisław Trafidło
Wiceprezes: Krzysztof Jamróz
Zastępca naczelnika: Paweł Jamróz
Sekretarz: Tomasz Brzęk
Skarbnik: Mariusz Paściak
Gospodarz: Wojciech Lubas
Członek: Leszek Groszek



OSP BŁAŻOWA
ul. Partyzantów 1
36-030 Błażowa
Tel. 17 9922 97 998
Rok założenia: 1895
KRS: 0000037280
REGON: 691777029
NIP: 8133450255
Członkowie zarządu OSP Błażowa
Prezes: Piotr Pałac
Wiceprezes – naczelnik: Maciej Pałac
Wiceprezes: Jadwiga Drewniak
Zastępca naczelnika:Jan Pałac
Sekretarz: Katarzyna Zimny
Skarbnik: Kazimierz Sowa
Gospodarz: Wojciech Bartyński


OSP BŁAŻOWA DOLNA – MOKŁUCZKA
Błażowa Dolna – Mokłuczka 585
36-030 Błażowa
Rok założenia: 1964
KRS: 0000020124
REGON: 691768869
NIP: 8133343298
Członkowie zarządu OSP Błażowa Dolna – Mokłuczka
Prezes: Grzegorz Woźniak
Wiceprezes – naczelnik: Piotr Sobczyk
Wiceprezes: Janusz Szpala
Zastępca naczelnika: Zbigniew Hamerla
Sekretarz: Bartłomiej Pociask
Członek: Zbigniew Słaby
Członek: Józef Sobczyk

OSP FUTOMA
Futoma 183
36-030 Błażowa
17 22 97 999
Rok założenia: 1945
KRS: 0000015462
REGON: 691559829
NIP: 8133240397
Członkowie zarządu OSP Futoma
Prezes: Roman Łach
Wiceprezes – naczelnik: Mateusz Pocałuń
Zastępca naczelnika: Stanisław Kustra
Sekretarz: Marek Pępek
Skarbnik: Wacław Karnas
Gospodarz: Bogusław Kruczek
Członek: Paweł Panek

OSP KĄKOLÓWKA
Kąkolówka 454
36-030 Błażowa
Rok założenia: 1931
Tel. 17 2290 998
KRS: 0000023641
REGON: 691742380
NIP: 8133305978
Członkowie zarządu OSP Kąkolówka
Prezes: Paweł Kruczek
Wiceprezes – naczelnik: Teofil Sowa
Sekretarz: Bogdan Wilk
Skarbnik: Stanisław Sapa
Gospodarz: Kazimierz Dziepak


OSP LECKA
Lecka 217
36-030 Błażowa
Tel. 17 22 97 808
Rok założenia: 1946
KRS: 0000030603
REGON: 180182122
NIP: 8133609365
Członkowie zarządu OSP Lecka
Prezes: Stanisław Cag
Wiceprezes – naczelnik: Aleksander Ustrzycki
Wiceprezes: Andrzej Bieszczad
Zastępca naczelnika: Rafał Jakubczyk
Sekretarz: Wioletta Rzeźnik
Skarbnik: Krzysztof Wójcik
Gospodarz: Roman Rzeźnik


OSP NOWY BOREK
Nowy Borek 197
36-030 Błażowa
Tel. 17 22 98 319
Rok założenia: 1945
Członkowie zarządu OSP Nowy Borek
Prezes: Jarosław Trojanowski
Wiceprezes – naczelnik: Janusz Brzęk
Wiceprezes: Zbyszek Wybraniec
Sekretarz: Emil Stankowski
Skarbnik: Zdzisław Bober

Gospodarz: Henryk Bielecki



OSP PIĄTKOWA
Piątkowa 154
36-030 Błażowa
Tel. 17 22 90 695
Rok założenia: 1938
KRS: 0000404269
REGON: 180807728
Członkowie zarządu OSP Piątkowa
Prezes: Piotr Jurek
Wiceprezes – naczelnik: Bogdan Wielgos
Wiceprezes: Ryszard Wyskiel
Zastępca naczelnika: Leszek Wilk
Sekretarz: Łukasz Szweter
Skarbnik: Jan Sieńko
Gospodarz: Wojciech Wyskiel
Kronikarz: Michał Szmul
Członek: Krzysztof Drewniak

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej