Parafie

We wsiach należących obecnie do Gminy Błażowa w okresie starapolskim funkcjonowały 2 parafie rz.-kat. – Błażowa (od 1432 r.) obejmująca ludność z Błażowej i okolicznych wsi, oraz Futoma (od 1451 r.), do której należała także ludność z sąsiedniej Piątkowej. W tym samym czasie Borek Nowy należał do parafii w Borku Starym. Wszystkie te parafie należały do diecezji przemyskiej. Dopiero XX w. przyniósł rozwój sieci parafialnej na tym terenie. W 1928 r. powstała parafia w Kąkolówce, w 1947 r. w Lecce (kościół poświęcony w 1948 r.), w 1972 r. w Piątkowej (kościół poświęcony w 1973 r.) i w Białce (kościół poświęcony w 1983 r.).

Plebania w Błażowej

Kościół parafialny p.w. św. Marcina i św. Mikołaja – Parafia erygowana została przed 1432 r. przez Piotra Lunaka Kmitę.
ok. 1718 r. – zbudowano drugi z kolei kościół parafialny – częściowo murowany, częściowo drewniany (poprzedni rozebrano). Do budowy drugiego z kolei kościoła przyczynił się Karol Jerzy Flemming. Kościół ten był częściowo drewniany, częściowo murowany. Postawiono go w 1822 r. na wzgórzu, na którym stoi obecny kościół.
ok. 1719 r. – poświęcony został drewniany kościółek p.w. św. Michała (obecnie nie istnieje)
W latach 1896-1900 wzniesiono trzeci kościół wg planów Jana Sasa-Zubrzyckiego.

Więcej informacji na stronie: http://www.swmarcin.ostnet.pl/

Dopiero w 1983 r. w Białce został poświęcony kościół dojazdowy p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana Kolbe.

Kościół parafialny p. w. św. Leonarda w Futomie wzniesiony w latach 1910 – 1912 na miejscu starego, murowany. Fundatorką parafii była Matgorzata z Dynowa (córka Piotra Lunaka Kmity) w 1451 r. W 1576 r. Piotr Biejkowski ufundował tu drewniany kościół p. w. św. Krzyża, Wniebowzięcia Marii oraz św. Apostołów Piotra i Pawła, Jana Ewangelisty, św. Anny, św. Stanisława i św. Leonarda, poświęcony w 1595 r. przez Jana Dymitra Solikowskiego arcybiskupa Iwowskiego. Nowy murowany kościół był konsekrowany w 1922 r. Wewnątrz są elementy wyposażenia ze starego kościoła (konfesjonały, obrazy).

Więcej informacji na stronie: http://www.futoma.przemyska.pl/

 

PARAFIA LECKA

Od swych początków Lecka należała do parafii rzym.-kat. w Błażowej. Dopiero w 1947 r. erygowana została parafia, a w 1948 r. poświęcono murowany kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Więcej informacji na stronie: http://www.lecka.przemyska.pl/

PARAFIA KĄKOLÓWKA

Obecny kościół murowany w Kąkolówce, poświęcony w 1960 r., wzniesiony został na miejscu starego, drewnianego, wybudowanego w 1912 r. p. w. św. Franciszka Serafickiego.

PARAFIA PIĄTKOWA

Murowany kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z 1973 r., wystawiony wielkimi staraniami kilku pokoleń piątkowian, którzy od 1948 r., zabiegali o własny kościół. Początkowo (XV w.) Piątkowa należała do parafii Błażowa, później do parafii Futoma. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1972 r., kiedy to erygowana została parafia w Piątkowej, a już w 1973 r. poświęcono nowo wybudowany kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.

 

Obecnie Nowy Borek należy do Parafii Rzymsko – Katolickiej w Borku Starym, gdzie znajduje się Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Zbudowany został około roku 1465 przez Jana Pileckiego, kasztelana krakowskiego. Nie zachował się do naszych czasów, spłonął bowiem w 1624 roku podczas najazdu Tatarów. Świątynię odbudowano, ale i ona nie dotrwała do dnia dzisiejszego. Obecny kościół powstał w 1927 roku, na miejscu starszego, z którego pochodzi późnobarokowy ołtarz główny z XVIII wieku.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej