OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2021


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2021
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:

Modernizacja dróg lokalnych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3 2021

2021_3_Planowane_do_osiągnięcia

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej