Nowy sprzęt dla KGW „Górnianki”

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Burmistrz Błażowej informuje, iż w ramach podpisanej 18 kwietnia br. umowy  pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Błażowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. kolejne KGW z terenu naszej gminy, tym razem „Górnianki” z Błażowej Górnej, w dniu 6 lipca br. otrzymały nowy sprzęt

W ramach umowy Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolówce w dniu 9 lipca 2023 r. zorganizowało Piknik Rodzinny „Bezpieczne wakacje”. Tego samego dnia  Koło Gospodyń Wiejskich „Górnianki” z Błażowej Górnej urządziło Festyn Rodzinny ph. „Pomoc ma moc”.

O kolejnych wydarzeniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej