Uchwały powiązane

Uchwały powiązane z nowym systemem gospodarki odpadami:

Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 5 grudnia 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XX/108/2020 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/109/2020 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/110/2020 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXI/118/2020 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XX/108/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIX/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błażowa.

UCHWAŁA NR XXIX/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Błażowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej