Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe należy złożyć za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus do 15 maja. W przypadku wniosków złożonych po 15 maja przyznawane dopłaty będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.
Informacje i pomoc w wypełnianiu e-wniosku można uzyskać w punkcie doradczym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego znajdującym się na ul. Armii Krajowej 30 w Błażowej (Biura SKR), tel. 17 22 97 660. Wnioski na działki położone w miejscowości Nowy Borek można składać wyłącznie wg. nowych wyrysów granic poscaleniowych.
Mapa z nowymi działkami poscaleniowymi w załączniku tutaj

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej