Aktualizacja LSR

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  13 grudnia 2022 r. włącznie, do godziny 15:00.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z aktualizacją LSR, które odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie LGD Lider Dolina Strugu w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

Z propozycją zmian zapisów LSR można zapoznać się w Biurze LGD lub przez pobranie załączonego dokumentu.

Więcej informacji pod adresem http://liderds.ostnet.pl/?p=2276

Propozycja aktualizacji LSR

Wniosek o wprowadzenie zmian w LSR

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej