„AKTYWIZACJA START! – PODKARPACKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO”

Informujemy o możliwości bezpłatnego udziału w projekcie dla osób powyżej 30 roku życia, 
w ramach którego realizowane jest Indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 
szkolenia/kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych a także staże zawodowe. 

Projekt „AKTYWIZACJA START! - PODKARPACKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO"
 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Work & Training
Service Janusz Żuczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
– projekty konkursowe. Więcej informacji pod linkiem http://aktywizacjastart.pl/


Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej