„Aktywni społecznie – chętni do działania”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Gmina Błażowa informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. „Aktywni społecznie – chętni do działania”, która będzie polegała na zorganizowaniu warsztatów aktywizujących osoby starsze w świetle tradycji i dziedzictwa wsi, zajęć praktycznych z fizjoterapeutą oraz wyjazdu studyjnego, który dostarczy uczestnikom ciekawej wiedzy, m.in. w jaki sposób można twórczo połączyć dziedzictwo ze współczesnością, jak wykreować własne autorskie produkty, m. in. zioła, syropy, nalewki i miody.

Głównym celem operacji będzie aktywizacja grupy seniorów na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. W szczególności dotyczy to osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk z zakresu zdrowego żywienia i dbania o zdrowie, z możliwością uprawy ziół i ich wykorzystania we własnym gospodarstwie. Cel ten realizowany będzie poprzez uczestnictwo grupy seniorów w działaniach zaproponowanych przez gminę.

Planowanym efektem operacji będzie m.in.  zaktywizowanie seniorów na rzecz podejmowania inicjatyw z zakresu wykorzystania zdrowej żywności i ziół w codziennym życiu oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, co sprzyjać będzie włączeniu społecznemu, zwiększenie wiedzy w zakresie wprowadzania polityki senioralnej ukierunkowanej na rozwój obszarów wiejskich, zmniejszenie zagrożeni wykluczeniem społecznym i marginalizacją  społeczną.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej