Biblioteka i „Kurier Błażowski”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej służy kolejnym pokoleniom błażowiaków od 1948 r. Prowadzi pięć filii wiejskich: w Białce, Futomie, Nowym Borku, Kakolówce i Piątkowej oraz Oddział dla dzieci. Zbiory biblioteki, z których korzysta znaczna część mieszkańców gminy, są systematycznie uzupełniane dzięki dotacji Rady Miejskiej i darom licznych sponsorów. Podejmuje szereg akcji propagujących książkę i czytelnictwo (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, imprezy plenerowe itp.). Szczególną opieką otacza dzieci najmłodsze, dobierając dla nich odpowiednie formy pracy i literaturę. Od 1991 r. w błażowskiej bibliotece redagowany jest „Kurier Błażowski”.

Jest to czasopismo samorządu naszej gminy finansowane przez Radę Miejską w Błażowej, a jednym z pomysłodawców powołania do życia gazety było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej. Ukazuje się nieprzerwanie od 1991 r., i z biegiem czasu przekształciło się w poważne i opiniotwórcze czasopismo, jakim dziś jest ów dwumiesięcznik. Redaktorem naczelnym jest Danuta Heller.

Kurier jest zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie i  ma charakter magazynu społeczno-kulturalnego o przeciętnej objętości od 48 do 64 stron. Czasopismo powstaje dzięki społecznej pracy wielu osób tworzących zespół redakcyjny oraz jego stałych współpracowników. Wielu członków TMZB współpracuje nadal z redakcją Kuriera na łamach, którego propagowana jest wiedza o historii regionu, jego tradycjach kulturowych, poruszane są współczesne problemy gminy. Kurier jest chętnie czytane w kraju i za granicą. Gazeta ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia.

http://www.biblioteka.blazowa.net/

http://www.biblioteka.blazowa.net/index.php/kurier-blazowski

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej