Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w szkołach. Szansa, którą warto wykorzystać.

W polskich szkołach ponadpodstawowych od najbliższego roku szkolnego pojawi się nowy przedmiot –„ biznes i zarządzanie”, który zastąpi realizowany od lat przedmiot – podstawy przedsiębiorczości. Celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, poprzez rozwój kluczowych kompetencji (m.in. postaw przedsiębiorczych, umiejętności menedżerskich, przywódczych) oraz praktyczne podejście do realizacji przedmiotu w szkole.

Nowy przedmiot to szansa na realne podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa, ale jednocześnie wyzwanie dla samorządów terytorialnych – organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak również dla uczniów.

Szansę warto wykorzystać, ponieważ jak pokazują wyniki  badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, 38 proc. badanych uznaje swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów za bardzo i raczej małą. Głównymi źródłami wiedzy o finansach i ekonomii, pozostają: Internet i  media, instytucje publiczne oraz instytucje sektora finansowego i banki.

W porównaniu do roku 2022 aż o 10 pp. spadł za to odsetek badanych, którzy za źródło wiedzy ekonomicznej wskazali uczelnie lub szkoły. W świetle tych odczytów wydaje się słuszne postawienie na edukację finansową w placówkach oświatowych poprzez plany wdrożenia od 1 września br. przedmiotu „biznes i zarządzanie” w szkołach ponadpodstawowych.

„Biznes i zarządzanie” będzie nowym przedmiotem w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie będą mogli także realizować go na poziomie rozszerzonym, a następnie zdawać z niego maturę. Pierwsi absolwenci, którzy w pełni zrealizują ten przedmiot, będą mogli zdawać na maturze BIZ po 4 latach liceum, czyli w roku szkolnym 2026/2027. Uczniowie 5-letniego technikum rok później.

W szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 będą mogły być uruchamiane klasy o profilu biznesowym. To ważna informacja dla rodziców i uczniów najstarszych klas w szkołach podstawowych. Wprowadzenie nowego, rozszerzonego przedmiotu ekonomicznego w szkołach ponadpodstawowych, powoduje konieczność jeszcze mocniejszego wdrożenia elementów edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych. Uczniów należy przygotować na spotkanie z nowym przedmiotem.

Kluczowe w wykorzystaniu szans, jakie daje nowy przedmiot, jest wsparcie nauczycieli w przygotowywaniu się do wdrożenia, a następnie jego realizacji. Takie możliwości oferują m.in. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w całej Polsce. Od stycznia 2023 r. Warszawski Instytut Bankowości uruchomił projekt, którego celem jest wsparcie nauczycieli i szkół w procesie wdrażania nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Jego częścią są bezpłatne seminaria, szkolenia i warsztaty organizowane dla nauczycieli.

Aktualne informacje o nowym przedmiocie dostępne są na stronie https://biznesizarzadzanie.pl/ oraz na https://www.gov.pl/biz

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej