Błażowa Dolna – Mokłuczka

Sołectwo Błażowa Dolna – Mokłuczka jest jednostką pomocniczą powołaną uchwałą nr: XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. /Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2006 r. Nr 119 poz. 1629/. Zostało utworzone z inicjatywy mieszkańców wsi Błażowa Dolna przysiółek Mokłuczka. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Błażowa Dolna, utworzono nowe Sołectwo Błażowa Dolna – Mokłuczka obejmujące część wsi Błażowa Dolna określone numeracją porządkową budynków: od numeru 546 do numeru 624. Miejscowość zamieszkuje 139 osób.

Ten malowniczo położony zakątek gminy Błażowa jest szczególnie atrakcyjny dla turystów – ze względu na oddalenie od ruchliwych dróg. Piękne widoki, bliskość lasów stwarzają warunki do czynnego wypoczynku i rekreacji zapraszając zwolenników turystyki pieszej, leśnej i rowerowej.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej