Błażowa

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”
Operacja pn.: Przebudowa drogi ulica Młynarska w miejscowości Błażowa
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi (ulicy Młynarskiej) na długości 820 m, a zakres robót obejmował będzie: fundamentowanie drogi podbudową z kruszywa łamanego oraz podbudową z betonu cementowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie barier ochronnych oraz remont przepustów z rur żelbetowych. Szerokość pasa jezdni będzie wynosić 3 m + utwardzone pobocza.
Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i innych osób, zwiększy komfort i skróci czas dojazdu do instytucji zlokalizowanych w mieście Błażowa a bezpośrednio ułatwi dojazd do Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej INSBUD w Błażowej.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa 89.
Okres realizacji projektu: 21.06.2016 r. – 30.12.2016 r.

Całkowita wartość operacji wynosi: 309 960,00 PLN
w tym wysokość dotacji: 197 227,55 PLN


Przebudowa drogi gminnej /publicznej/ ul. Młynarska w miejscowości Błażowa działka nr ew. 1441 obręb Błażowa

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej