DODATEK OSŁONOWY

Ustawa z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym została opublikowana 3 stycznia 2022 r., w Dzienniku Ustaw. Kolejnym krokiem było podpisanie przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia ws. wzoru wniosku.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek – w Gminie Błażowa wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej. Więcej informacji „tutaj”

Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?
Istnieją następujące możliwości:
Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia, jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf
KLAUZULA_dla_klienta.doc
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.pdf
Więcej informacji:
http://www.bip.opsblazowa.pl/
www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej