Druki do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa

Wniosek Rodzina 3+

GMINNE BECIKOWE
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Gminne becikowe”

Wniosek o warunki zabudowy
Dokumenty potrzebne do decyzji o warunki zabudowy
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Wniosek o zmianę decyzji

Wniosek o nadanie numeru budynku
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek na dowód osobisty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgoda na otrzymywanie powiadomienia SMS

Podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach INRL-1

Podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach INRL-1

Podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach INRL-1

Podatek od środków transportowych obowiązujący od 2019 r.
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1/A

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej.
Wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji

Wniosek o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wniosek.docx
Wniosek.pdf

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej