Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce

Miło nam poinformować, iż w dniu 15.05.2020 r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  w imieniu którego działają pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa i pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu a Gminą Błażowa reprezentowaną przez pana Jerzego Kocoja – Burmistrza Błażowej  została podpisana umowa na realizację operacji pn. Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce.

Zadanie będzie polegało na stworzeniu w 2020 roku ogólnodostępnej, całorocznej i niekomercyjnej przestrzeni publicznej mającej innowacyjny, edukacyjno-rekreacyjno-turystyczny charakter, służącej aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców gminy Błażowa.

Ze względu na ukształtowanie terenu i piękne okoliczności przyrody na realizację przedsięwzięcia wybrano działkę nr 2075 w Kąkolówce, położoną przy drodze „Piekielskiej” wiodącej na Ujazdy.

Operacja pn. Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez stworzenie spójnego układu wykorzystującego jego naturalne ukształtowanie terenu i otaczającą go przyrodę pozwoli na nadanie mu niekomercyjnej funkcji reprezentacyjnej i rekreacyjnej. Dodatkowo miejsce to będzie pełniło rolę edukacyjną i pozwoli na organizację zajęć lekcyjnych w terenie.

Zagospodarowana przestrzeń publiczna będzie miała charakter rekreacyjno-turystyczny. Zostanie wyposażona w siłownię plenerową, podest z lunetą obserwacyjną i wiatę piknikową. Ponadto zostanie wydzielone miejsce ogniskowe. Zainstalowane zostaną również zewnętrzne przyrodnicze tablice edukacyjne prezentujące rodzime gatunki roślin i zwierząt oraz ławki i kosze na śmieci. Stworzonej przestrzeni zostanie zadedykowane specjalne oświetlenie, które stworzą latarnie zasilane energia słoneczną, co będzie służyło ochronie środowiska i klimatu. Całości dopełnią usypane z naturalnego kamienia ścieżki.

Lokalizacja miejsca, w którym ma być stworzona przestrzeń publiczna ma na celu wykorzystanie potencjału turystycznego gminy. Jedną z głównych doktryn przyjętych przez władze samorządowe jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, dlatego zadbano o dostosowanie formy zieleni do miejsca. Wśród elementów pozytywnych miejsca wyróżnić należy trzy zasadnicze grupy: dominanty, wyróżniki i akcenty naturalne Zastosowane zostaną tutaj powiązania widokowe z terenami otwartymi na charakterystyczne cechy tutejszego krajobrazu dzięki czemu właściwie wykorzystane i wyeksponowane będą walory kulturowe, przyrodnicze i widokowe.

Nieodłącznym czynnikiem powodującym zmiany w podjęciu do kształtowania przestrzeni jest postęp techniczny. Dzięki nowym, coraz bardziej zaawansowanym technologiom możliwe staje się urzeczywistnienie pomysłów uznawanych wcześniej za nierealne. Zastosowane w tym przypadku oświetlenie, które będzie zasilane energią słoneczną, przyczyni się do ochrony środowiska.

Realizacja tej operacji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności poprzez stworzenie miejsca gdzie całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać wolny czas. Będzie to również przystanek na krótki odpoczynek dla wszystkich przejeżdżających turystów udających się w kierunku Bieszczadów.

Zastosowane rozwiązania techniczne polegające na zamontowaniu oświetlenia zasilanego energią słoneczną, które umożliwią realizację nowatorskich edukacyjnych obserwacji przyrodniczych przez dzieci z terenu gminy Błażowa na nowopowstałej przestrzeni publicznej, a także jedyny na terenie LGD podest z lunetą obserwacyjną wpłyną na innowacyjność przedsięwzięcia.

Przestrzenie publiczne stanowią odbicie wielu aspektów rozwoju, one też tworzą wizerunek i tożsamość miejscowości i są dobrem społecznym.

Dobrze zaprojektowane miejsce wspólne stanie się czynnikiem prospołecznym, w tym przypadku turystycznym, poprawiającym jakość życia i umożliwiają zaspokajanie potrzeb mieszkańców, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na podniesienie standardów życia jednostek i całej społeczności. Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce będzie miał charakter ogólnodostępny i niekomercyjny.

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej