Finanse

1.Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 26 stycznia 2015r.
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa z dnia 21 stycznia 2015r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 22.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 9 marca 2015r.

3.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 27 kwietnia 2015r.
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa z dnia 27 kwietnia 2015r.

4.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 25 maja 2015r.

5.Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Błażowa za 2014r. z dnia 25 czerwca 2015r.
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Błażowej za 2014r. z dnia 25 czerwca 2015r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 25 czerwca 2015r.

6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 28  lipca 2015r.

7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 31 sierpnia 2015r.
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa z dnia 31 sierpnia 2015r. 

8.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 21 września 2015r.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 25 września 2015r.
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa z dnia 25 września 2015r.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 26 października 2015r.
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa z dnia 26 października 2015r.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 23 listopada 2015r.
Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/39/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2015r. z dnia 29 grudnia 2015r.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej