GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miejski w Błażowej informuje o działalności Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy mogą uzyskać informacje dotyczące programu oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, dotyczących  wymiany kotłów oraz prace termomodernizacyjne.

Punkt informacyjny czynny jest w dniach:

– poniedziałek w godz. od 11:00 do 16:00

– środa w godz. od 10:30 do 15:30

w budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa w pokoju nr 2.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 17 23 01 723 .

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Program „Czyste Powietrze” ma na celu uniknięcie, a co najmniej zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, za co odpowiadają domy jednorodzinne. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w  budynkach  jednorodzinnych lokali  mieszkalnych  z  wyodrębnioną  księgą  wieczystą.

Więcej informacji na  temat Programu  Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz na stronie programu http://czystepowietrze.gov.pl.

Zachęcamy Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, co wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Błażowa.

Dane dotyczące liczby przedsięwzięć z Gminy Błażowa wg. stanu na dzień 30-09-2023 r. aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW  w Rzeszowie

  • Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 202
  • Liczba zawartych umów: 183
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone): 81
  • Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji (umowy zakończone): 1 799 797,84 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane): 121
  • Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji (umowy częściowo i w całości zrealizowane): 2 717 274,03 zł

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej