Informacja dot. zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Błażowa

INFORMACJA

Podstawa prawna: Rozdział 2 art. 3, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) Urząd Miejski w Błażowej informuje, że:
a) przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z Gminy Błażowa” w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 201 r. wygrała Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. siedzibą: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35,
b) miejsce zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli z terenu gminy: komunalnych zmieszanych – Firma P.H.P.U. Zagroda sp. Z o.o. Strzyżów, odpadów zielonych PUK „Empol” Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych kompostownia frakcji podsitowej Młyny 24, 37-750 Radymno,
c) poziom recyklingu: przez gminę w 2017 r. – 30,6 %, przez podmioty inne nie działające na podstawie umowy – nie dotyczy,
d) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Błażowa prowadzi – Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. siedzibą: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, adres punktu: Błażowa, ul. Myśliwska 9, godziny przyjmowania odpadów: w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt) w godzinach od 8:00 do 20:00,
e) podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. siedziba: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, adres: Błażowa, ul. Myśliwska 9.Błażowa, luty 2018 r.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej