Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Urząd Miejski w Błażowej informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DZ.U. z 2021 r., poz. 554 t.j.)
Deklarację można złożyć za pośrednictwem strony internetowej: www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa w pokoju nr 2 lub nr 9 (sekretariat).
Na wysłanie deklaracji właściciele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.
Wzory deklaracji oraz ulotkę informacyjną można pobrać pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informator dla właścicieli i zarządców budynków (link)

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej