INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BŁAŻOWA

informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. obowiązuje nowy kalendarz wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Błażowa. Szczegółowe kalendarze oraz zasady segregacji dostępne są tutaj.
Usługę odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku świadczyć będzie Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani sią do zbierania odpadów komunalnych wyłącznie poprzez właściwą ich segregację. Mieszkańcom, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów zostanie naliczona opłata w oparciu o stawkę podwyższoną wynoszącą dwukrotność stawki podstawowej (38 zł/os. miesięcznie).
W 2021 roku dla mieszkańców gminy Błażowa obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 19 złotych od każdej zamieszkałej osoby miesięcznie.
Informujemy również, że od dnia 01.05.2020 r. obowiązuje zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 1 zł od osoby miesięcznie. Aby skorzystać ze zwolnienia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w której należy wskazać informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Nowy druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Błażowa w zakładce „Druki do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej, pok. nr 2 (parter).
Wkrótce do każdego z mieszkańców dostarczona zostanie informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, zasadami segregacji i kodami kreskowymi, które należy naklejać na worki z odpadami wystawiane do trasy odbioru.
Zmianie uległy terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obecnie wynoszą:
  • za I kwartał do dnia 28/29 lutego danego roku – za miesiąc styczeń i luty z dołu oraz za miesiąc marzec z góry;
  • za II kwartał do dnia 31 maja danego roku – za miesiąc kwiecień i maj z dołu oraz za miesiąc czerwiec z góry;
  • za III kwartał do dnia 31 sierpnia danego roku – za miesiąc lipiec i sierpień z dołu oraz za miesiąc wrzesień z góry;
  • za IV kwartał do dnia 30 listopada danego roku – za miesiąc październik i listopad z dołu oraz za miesiąc grudzień z góry.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Błażowa wydłużamy czas pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błażowej (PSZOK) przy ul. Myśliwskiej 9, który od stycznia 2021 r. będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz dodatkowo w soboty w godzinach od 8:00 do 13:00. Mieszkańcy po okazaniu dowodu osobistego oraz przekazaniu pracownikowi PSZOK kodu kreskowego będą mogli oddać odpady bez dodatkowych opłat. Na PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej