Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu rzeszowskiego w 2021 roku

Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów:
3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Harmonogram działania  punktów w powiecie rzeszowskim w 2021 roku przedstawia się następująco:

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ
Zakres poradnictwa:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a)  nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Jednostka prowadzącaadresdni i godziny dyżurówtelefon, e-mail, www
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMAul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

poniedziałek 11.00-15.00
wtorek         8.00-12.00
środa           8.00-12.00
czwartek      11.00-15.00
piątek          8.00-12.00
zapisy dokonywane są pod nr tel.: 882 184 152 lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich
NOWY HORYZONT
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00
zapisy dokonywane są pod nr tel.: 882 184 152 lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl
Radcowie prawni i adwokaciPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30
zapisy dokonywane są pod nr tel.: 882 184 152 lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl
Radcowie prawniMiejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

poniedziałek 10.00-14.00
wtorek         10.00-14.00
środa           14.00-18.00
czwartek      10.00-14.00
piątek          10.00-14.00
zapisy dokonywane są pod nr tel.: 882 184 152 lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl
AdwokaciZespół Szkół
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa
w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-12.00
zapisy dokonywane są pod nr tel.: 882 184 152 lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej