Informuje Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż na stronie internetowej tut. Zarządu, w zakładce aktualności, pod adresem:

– http://pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat/budowa-obwodnicy-tyczyna-w-ciagu-dw-878
zamieszczony został projekt budowlany dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;

– http://pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat/rozbudowa-dw-nr-878-na-odcinku-od-m-kielnarowa-do-m-dylagowka
zamieszczony został projekt budowlany dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Kielnarowa – Dylągówka od km około 7+392 do km około 21+214 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej