KGW

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Polsce powstały ponad 130 lat temu jako inicjatywa kobiet. Jaka była ich rola i zadania? Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale i spektakle ludowe, różnego typu biesiady. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi.

Koła gospodyń wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Na terenie Gminy Błażowa działa 9 Kół Gospodyń Wiejskich. Gminną Przewodniczącą KGW jest pani Joanna Ślęp

  • KGW w Nowym Borku

Powstało w 1949 r., skupia 27 pań, przewodniczącą jest pani Krystyna Szczoczarz 17 2298329

  • KGW w Kąkolówce

Powstało w 1949 r., skład osobowy to 10 członkiń, przewodnicząca – pani Ewa Kucharska, tel. 784847323

  • KGW w Piątkowej

Powstało w 1963 roku, liczy 25 członkiń, przewodnicząca pani Zofia Wielgos, tel. 17 2290897

  • KGW w Błażowej Dolnej

Powstało w 1965 r. W 1965 r. Działa w nim 10 pań który mprzewodniczy im pani Weronika Gibała, tel. 17 2297368

  • KGW w Błażowej Górnej

Powstało w 1967 r.Obecnie tworzy je 20 pań. Przewodniczącą KGW w Błażowej Górnej jest pani Ala Początek, tel. 17 2297592.

  • KGW w Nowym Borku Przylasku

Powstało w 1970 roku. Liczy 15 osób, przewodniczącą jest pani Stanisława Bogdan tel. 172298212 .

  • KGW w Lecce

Powstało w 1974 roku, liczy 6 osób. Przewodnicząca to pani Maria Kocór, tel. 17 2290071.

  • KGW w Białce

Powstało w 2006 roku, skupia 10 pań, przewodniczącą KGW w Białce jest pani Agata Nosal, tel. 17 2290531

  • Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej

Powstało w 2007 roku, skupia 20 osób, prezesem Stowarzyszenia jest pani Wiesława Rybka, tel. 172297450.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej