Nie pal śmieci

Nie pal śmieci! To zagrożenie dla zdrowia i środowiska!

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:

Tlenek węgla (CO) jest trujący dla ludzi i zwierząt. Dwutlenek siarki (SO2) powoduje: u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści). Tlenki azotu (NOx) mogą być przyczyną zapalenia płuc. U roślin powodują uszkodzenia liści. odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych. oraz
> nieorganiczne związki chloru (HCL)
> nieorganiczne związki fluoru (HF)
> metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom)

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków kancerogennych, czyli rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku-są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu!!

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:

>plastikowych pojemników i butelek po napojach,
> zużytych opon i innych odpadów z gumy,
> przedmiotów z tworzyw sztucznych,
> elementów drewnianych pokrytych lakierem,
> sztucznej skóry,
> opakowań po farbach i lakierach,
> pozostałości farb i lakierów,
> plastikowych toreb z polietylenu,
> papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem:

> papier, tekturę i drewno,
> opakowania z papieru, tektury i drewna,
> odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
> odpady kory i korka,
> trociny, wióry i ścinki,
> mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
Wydaje Ci się, że oszczędzisz spalając odpady?
Pomyśl o środowisku naturalnym, które trujes
z.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej