Nowy Borek

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”
Operacja pn.: Przebudowa drogi „Nowy Borek Budy” w miejscowości Nowy Borek
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi na długości 786 m, a zakres robót obejmował będzie: fundamentowanie drogi podbudową z kruszywa łamanego oraz podbudową z betonu cementowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie barier ochronnych oraz remont przepustów z rur żelbetowych. Szerokość pasa jezdni będzie wynosić 3 m + utwardzone pobocza.
Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i innych osób, ułatwienie i skrócenie czasu dojazdu do obiektów publicznych, m.in.: Firma Handlowo-Usługowa Janik Anna w Nowym Borku oraz instytucji publicznych zlokalizowanych w mieście Błażowa.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa 89.

Okres realizacji projektu: 21.06.2016 r. – 30.06.2017 r.

Całkowita wartość operacji wynosi: 307 500,00 PLN
w tym wysokość dotacji: 195 662,25 PLN

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej