„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”

„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w mieście Przeworsk i Gminie Błażowa, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – mieszkańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE:
w Gminie Miejskiej Przeworsk:
– panele fotowoltaiczne (od 1,62 do 8,64 kW/szt.) 134 szt.,
– instalacje solarne (od 3,26 do 6,52 kW/szt.) 208 szt.,
– kotły klasy 5 na biomasę (od 15 do 25 kW/szt.) 32 szt.
w Gminie Błażowa:
– panele fotowoltaiczne (od 1,62 do 8,64 kW/szt.) 275 szt.,
– instalacje solarne (od 3,26 do 6,52 kW/szt.) 210 szt.,
– kotły klasy 5 na biomasę (od 15 do 30 kW/szt.) 84 szt.

Łącznie projektem zostanie objętych 691 gospodarstw domowych, w tym 230 dotkniętych ubóstwem energetycznym. Moc zadeklarowana z OZE wyniesie: panele fotowoltaiczne – 1,46 MW, kolektory słoneczne – 1,65 MW, kotły na biomasę – 2,29 MW.
Wartość projektu ogółem: 12 801 208,16 zł
Wydatki kwalifikowane: 11 764 419,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 9 999 756,15 zł

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej