Oferta kolonii dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podkarpackiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno–rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika. Ponadto wypoczynek został dofinansowany ze środków Podkarpackiego Kuratora Oświaty w kwocie 200,00 zł na uczestnika.

Odpłatność uczestników:

– dziecko rodzica podlegającego KRUS oraz zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego – 550,00 zł

– dziecko rodzica podlegającego KRUS oraz zamieszkałe poza terenem woj. podkarpackiego – 750,00 zł

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT ORAZ DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI

Miejsce turnusu: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Janówka” w Sławie, ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława (woj. lubuskie). Ośrodek położony nad Jeziorem Sławskim.

Termin turnusu: 13 – 22.08.2023 r. (10 dni)

Program wypoczynku:

– wycieczki turystyczno–krajoznawcze, rejsy żeglarskie po Jeziorze Sławskim;

– zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu;

– zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym;

– pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z dotychczas zrealizowanych turnusów w naszych mediach społecznościowych (www.facebook.com/zkzmw)

Wyjazd uczestników w dniu 13.08.2023 ze stacji kolejowej PKP Rzeszów Główny

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, tel. 692 489 662 (Patrycja Mikołajczyk) lub e-mail: zkzmw@zmw.pl

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej