Oferty wsparcia specjalistycznego

Informacja w sprawie dostępnej oferty wsparcia specjalistycznego
 dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
w sytuacji epidemii wirusa SARS-CoV-2

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Błażowej uprzejmie informuje Mieszkańców Gminy Błażowa uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej świadczonej przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Błażowej za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji tj.:

  • kontakt telefoniczny pod numerem: 609 001 679,
  • poczty elektronicznej pod adresem: psycholog@blazowa.com.pl,
  • portalu społecznościowego Facebook.

Ponadto na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce tematycznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/baza-danych-covid-19/) znajduje się baza innych instytucji pomocowych z obszaru poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego lub prawnego) świadczących wsparcie dla osób doświadczających przemocy w systemie zdalnych środków komunikacji. W wymienionej zakładce można znaleźć także bazę dotyczącą obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie ofiarom przemocy z terenu województwa podkarpackiego. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z podanych tam informacji.

Załącznik do pobrania:

„Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa (np.specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, gminne i powiatowe ośrodki wsparcia)”.

„Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo”.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej