OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu o dziedzictwo i produkty lokalne w zakresie:

– Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży – limit dostępnych środków –
2 500,00 EUR (10 000,00 PLN)

 – Promowanie dziedzictwa lokalnego – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR ( 20 000,00 PLN)

 – Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR  (20 000,00 PLN).
Szczegóły tutaj

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej