OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez organizację imprez, włączenie seniorów w życie społeczne obszaru  oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną”

w zakresie:

  • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych – limit dostępnych środków – 37 253,22 EUR (149 012,88 zł)
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 2 987,37 EUR (11 949,48 zł)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków – 5 700 ,00 EUR (22 800,00 zł)

GRANT-2-202

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej