OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02
Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu:
Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemicznoekologicznych).

1. Treść ogłoszenia

2. Oferta w zakresie realizacji projektu w ramach partnerstwa

3. Zarządzenie nr 607A/2023 wraz z regulaminem naboru

4. Zawiadomienie o wyborze oferty 2023-09-28

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej