Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partner w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Gmina Błażowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 2-3 ww. ustawy

Szczegóły w załaczniku

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej