Plan pracy Rady Miejskiej

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/148/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 17 grudnia 2020 roku

 

  Lp.
Termin posiedzenia
Tematyka posiedzenia
1.Styczeń 2021 r.    1. Uchwalenie budżetu na 2021 rok.
    2. Informacja na temat sportu w gminie Błażowa.
2.Marzec 2021 r.    1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu
    finansowego  M-GOPS w Błażowej.
    2. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z
    zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie
    potrzeb związanych z realizacją zadań.
3.Kwiecień 2021 r.    1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy
    społecznej.
4.
Maj 2021 r.

 

    1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i
    porządku publicznego w mieście i gminie.
    2. Informacja na temat działalności OSP na terenie
    gminy.
5.Czerwiec 2021 r.    1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2020 i
    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
    2. Sprawozdanie z działalności placówek Służby
    Zdrowia na terenie gminy.
    3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
    w Gminie Błażowa.
6.Lipiec 2021 r.    1. Informacja na temat działalności Gospodarki
    Komunalnej Sp. z o.o. w Błażowej.
    2. Informacja na temat inwestycji realizowanych na
    terenie gminy.
7.
Sierpień 2021 r.

 

    1. Informacja na temat wykonania budżetu za
    I półrocze 2021.
8.Październik 2021 r.    1. Informacja na temat funkcjonowania Placówek
    Oświaty i Kultury w mieście i gminie w roku
    2020/2021.
9.Listopad 2021 r.    1. Określenie stawek podatkowych na 2022 rok.
10.Grudzień 2021 r.    1. Informacja na temat inwestycji realizowanych na
    terenie gminy.
    2. Informacja na temat pracy Gminnej Komisji
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
    Błażowej.
    3. Uchwalenie Planu Pracy Rady na 2022r.

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej