Podkarpacki Program Odnowy Wsi

Gmina Błażowa po raz kolejny przystąpiła do . Program po raz trzeci z rzędu realizowany był w sołectwie Błażowa Dolna. Podstawą realizacji zadania było opracowanie i przyjęcie przez Radę Miejską w Błażowej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Błażowa Dolna na lata 2021 – 2025. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców sołectwa oraz ich aktywizacja w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Efektem końcowym jest przygotowanie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wsi, odtworzenie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnej.

W dniu 24.02.2023 r. Gmina Błażowa złożyła wniosek do Urzędu Maszkowskiego Województwa Podkarpackiego, a 04 lipca 2023 r podpisała z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych” w Błażowej Dolnej.

Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz budżetu Gminy Błażowa przy wsparciu partnerów projektu oraz mieszkańców sołectwa wybudowano rozebrano stare zniszczone ogrodzenie i wybudowano nowe. Dodatkowo teren został wyposażony w ławki i kosze na śmieci. Całość upiększyły zasadzone kwiaty i krzewy.

Wybór zadania stanowi oddolną inicjatywę mieszkańców i jest odpowiedzią na ich zdiagnozowane problemy i potrzeby.

 

     

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej