Referaty UM w Błażowej

Wykaz stanowisk i numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Błażowej

Referat Budżetu i Podatków

StanowiskoNumer pokojuTelefon
Skarbnik Gminy1117 230 17 30
Stanowisko ds. księgowości1117 230 17 31
Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń1117 230 17 32
Stanowisko ds. podatków i opłat617 230 17 37
17 230 17 38
17 230 17 44
Stanowisko ds. obsługi kasowej517 230 17 29
Stanowisko ds. podatków i opłat, funduszu
alimentacyjnego
617 230 17 27

 

Referat Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Mieniem

StanowiskoNumer pokojuTelefon
Kierownik Referatu – stanowisko ds. zamówień
publicznych, inwestycji liniowych i infrastruktury
217 230 17 34
Stanowisko ds. planowania przestrzennego,
budownictwa i środowiska
117 230 17 25
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki
nieruchomościami
1417 230 17 24
Stanowisko ds. dróg1417 230 17 22
Pomoc administracyjna  217 230 17 23
Stanowisko ds. inwestycji, remontów, nadzoru
inwestorskiego
217 230 17 33
Stanowisko ds.217 230 17 41

 

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych

StanowiskoNumer pokojuTelefon
Sekretarz Gminy717 230 17 35
Stanowisko ds. dowodów osobistych, spraw
komunalnych, gosp. mieniem, OSP
317 230 17 40
Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowej317 230 17 39
Stanowisko ds. stypendialnych, bip, obsługi organów
gminy 
1317 230 17 21
Stanowisko ds. kadr, obronnych i reagowania
kryzysowego
1317 230 17 26
Sekretariat917 229 71 19
17 230 17 19
Stanowisko ds. obsługi informatycznej i
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
117 230 17 43
Stanowisko ds. informacji turystycznej i kultury
lokalnej, BHP, zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, spraw obywatelskich, oświaty
1317 230 17 28

 

Urząd Stanu Cywilnego

StanowiskoNumer pokojuTelefon
Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoBłażowa,
ul. Armii Krajowej 17
17 229 76 78

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej