Roczna informacja za 2020 rok

W związku z zapisami umowy w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”, Burmistrz Błażowej informuje, iż na koniec 2020 roku każdy użytkownik instalacji zobowiązany jest złożyć informację o ilości wytworzonej energii oraz umożliwić przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie „Rocznej informacji dotyczącej użytkowania instalacji OZE” załączonej poniżej oraz dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Błażowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

Wysłanie pocztą na adres: Referat Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Mieniem, Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa,
Osobiste złożenie w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Błażowej (parter),
Wysłanie skanu na adres e-mail: oze@blazowa.com.pl W przypadku wysłania skanu, oryginał dokumentu należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Błażowej w terminie do 29 stycznia 2021 r.

Sposób odczytu ilości wyprodukowanej energii opisany został w poniższej instrukcji.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Błażowej (pokój nr 2) oraz pod numerami telefonu: 172301733, 172301734.

Dokumenty do pobrania:
INSTRUKCJA ODCZYTU,
ROCZNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA INSTALACJI OZE.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej