Rodzina 3+

Rodzina 3+

Burmistrz Błażowej zaprasza rodziny wielodzietne  do udziału w Programie „Rodzina 3+” w ramach Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych i do  korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez firmy i instytucje będące Partnerami Programu „Rodzina 3 +”Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych tj. rodzin składających się z rodziców/opiekunów prawnych/jednego rodzica/opiekuna prawnego mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 r.ż., do 24 r.ż. -w przypadku, gdy dziecko się uczy lub studiuje lub 25 r.ż. jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności .

Wsparcie polega na możliwości skorzystania  ze zniżek przez członków rodziny na oferowane przez partnerów programu np. lokale gastronomiczne, punkty usługowe, sklepy, usługi produkty lub usługi. Karta Rodziny 3+ umożliwia zniżki na zakupy oraz usługi w instytucjach gminnych i u partnerów Programu w gminach: Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Hyżne, Trzebownisko oraz na terenie Rzeszowa.

Jak otrzymać Kartę?

Krok 1: Wypełnij wniosek
– wniosek do pobrania: WNIOSEK o wydanie karty w formacie PDF
Druk wniosku o wydanie Karty dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1 pok. nr 6.

Krok 2: Przygotuj niezbędne dokumenty
Wraz z wnioskiem o wydanie Karty należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

  • w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;
  • w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;
  • w przypadku studentów do 24 r.ż. – legitymację studencką;
  • w przypadku osób powyżej 18 r.ż. do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 25 lat należy przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • w przypadku rodzin zastępczych należy przedstawić do wglądu postanowienie sądu o ustanowienie rodziny zastępczej.

Krok 3: Złóż wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ w Urzędzie Miejskim w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1 pok. nr 6.Krok 4:Odbierz Karty dla wszystkich członków rodziny i korzystaj ze zniżek.

Krok 5: Karta jest ważna do 31.12.2023 r., tak więc w celu przedłużenia ważności karty złóż wniosek o jej wydanie na następny rok.

Karta jest wydawana bezpłatnie.

Informacje dodatkowe:

  1. Karta „Rodzina 3+”  jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. W przypadku osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna.
  2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty.
Wykaz Partnerów Programu znajduje się na stronie internetowej  www.rodzina3plus.pl

Formularz wniosku Rodzina3+
Plakat

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej