Rok 2012

Renowacja drzewostanu oraz przywrócenie właściwych stosunków wodnych na obszarze zniszczonego parku w Błażowej, renowacja oświetlenia i ogrodzenia parku.

Zadanie obejmowało: odwodnienie terenu wraz z odtworzeniem rowów odwadniających, wyrównanie terenu, zasianie trawy, pielęgnacja drzew, wykonanie nowego obsadzenia drzewostanem i krzewami, renowacja ogrodzenia i oświetlenia parkowego. Koszt inwestycji: 228 889,53 zł

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Błażowej. Koszt inwestycji: 95 908,48 zł

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół w Błażowej. Koszt inwestycji: 26 420,00 zł

Budowa chodnika w Futomie. Koszt inwestycji: 41 920,25 zł

 

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez intensywne opady deszczu

Droga Błażowa Górna nr ew. 840 – długość 280 mb. Koszt robót: 62 054,77 zł

Droga Piątkowa Ogród – długość 200 mb. Koszt robót: 46 041,42 zł

 

Drogi poscaleniowe – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Droga Futoma modernizacja nr ew. 2802 i 2852 długość 530 mb. Koszt robót: 130 833,64 zł

Droga Błażowa Górna – modernizacja nr ew. 1215 i 1220 długość 420 mb. Koszt robót: 103 366,99 zł

Droga Piątkowa – modernizacja nr ew. 2590, 497, 503 i 508 długość 575 mb. Koszt robót: 130 000,00 zł

 

Remont (modernizacja) dróg gminnych w Błażowej. Koszt inwestycji: 247 349,84 zł

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej