Rok 2014

Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białce (Przebudowa dachu płaskiego na dwuspadowy drewniany).

Zadanie obejmowało: rozebranie istniejącego pokrycia i warstw izolacyjnych istniejącego stropodachu płaskiego. Wykonano nowy dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową powlekaną. Wymieniono instalację odgromową. Koszt inwestycji: 138 475,13 zł

Budowa opaski odbojowej przy SP w Białce.

Wykonano: opaskę odbojowa, podjazd dla osób niepełnosprawnych, podłączono rury spustowe do kanalizacji deszczowej, przymocowano odspojone warstwy izolacji termicznej, oraz poprawiono tynk mozaikowy na elewacji szkoły. Dodatkowo wykonano strop w pomieszczeniu gospodarczym szkoły. Koszt inwestycji: 31 645,07 zł

Modernizacja szatni i sali komputerowej w SP w Nowym Borku.

W ramach zadania wyremontowano szatnie WF, oraz szatnie do przebierania odzieży wierzchniej. Odmalowano pracownie komputerową i pokój nauczycielski. W pomieszczeniach ułożono nową wykładzinę PCV. Koszt inwestycji: 19 144,21 zł

Remont budynku domu Ludowego w Kąkolówce. Koszt inwestycji: 62 612,71 zł

Wzmocnienie fundamentów i wykonanie drenażu przy SP Błażowa.

Prace polegały na odkopaniu ścian zewnętrznych i oczyszczeniu istniejącej powierzchni, wykonaniu betonowego podbicia oraz betonowej ścianki zabezpieczającej. Wykonano izolacje przeciwwodną i ocieplono styrodurem. Założono nowe rury drenarskie i wykonano opaskę odbojową. Koszt inwestycji: 84 816,88 zł

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z pompownia ścieków PIV i rurociągiem tłocznym
w miejscowości Błażowa.

Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej o długości 3615.0m, wraz z pompownią wody, nawierzchnią utwardzoną i ogrodzeniem wokół niej. W ramach zadania wykonano również odcinek sieci kanalizacyjnej od ul. Młynarskiej do istniejącej studzienki przy ul. Witosa. Wybudowano pompownie ścieków PIV przy ul. Ogrodowej wraz z jej utwardzeniem i ogrodzenie. Koszt inwestycji: 485 050,46 zł

Przebudowa korytarzy w SP w Błażowej.

Zakres prac obejmował skucie istniejącego lastryko i ułożenie nowych płytek oraz odmalowanie korytarzy. Koszt inwestycji: 43 795,23 zł

Przebudowa łazienki i instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola. Koszt inwestycji: 28 000,00 zł

Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej w Błażowej.

W celu stworzenia uczniom szkoły muzycznej dogodnych warunków nauki przedzielono kilka sal lekcyjnych na mniejsze poprzez wstawienie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych wraz z ich wygłuszeniem wełną mineralną. Koszt inwestycji: 27 418,59 zł

Modernizacja budynku Liceum w Błażowej (pogotowie). Koszt inwestycji: 39 968,10 zł

Termomodernizacja oraz budowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażowej. Koszt inwestycji: 165 909,02 zł

Budowa sieci gazowej w miejscowości Błażowa Górna.

W ramach budowy wbudowano 1163 m gazociągu i przyłączono 18 budynków mieszkalnych. Koszt inwestycji: 37 000,00 zł

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez intensywne opady deszczu

Droga Kąkolówka Nawsie – Nowiny nr ew. działki 1535/1 i 631 – długość 1100 mb. Koszt robót: 278 250,67 zł

Droga Lecka Wenecja nr ew. 1553 – długość 1100 mb. Kosztorys inwestorski: 309 278,28 zł

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

Droga Błażowa Górna nr ew. 790 – długość 800 mb. Koszt wykonania: 100 591,21 zł

Droga Białka nr ew. 315 – długość 650 mb. Koszt wykonania: 106 716,63 zł

Droga Kąkolówka Nowiny – Wola nr ew. 174/1, 195/1, 195/2 i 750/3 – długość 870 mb. Koszt robót: 100 616,56 zł

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej