Rok 2016

Zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Piątkowej.

W Szkole Podstawowej w Nowym Borku odremontowane zostały dwie sale lekcyjne. Zakres prac obejmował renowacje parkietów oraz malowanie ścian i sufitów.

W Szkole Podstawowej w Kąkolówce odremontowane zostały cztery sale lekcyjne, a zakres prac obejmował demontaż starych podłóg z desek na montaż podłóg z płyt OSB wraz przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin. Dodatkowo zostały odmalowane ściany i sufity oraz wymienione drzwi wejściowe do sal.

W Szkole Podstawowej w Błażowej wykonana została nowa wylewka i ułożona wykładzina w jednej z sal lekcyjnych. Odmalowana została również sala gimnastyczna.

W Szkole Podstawowej w Futomie wymieniono okna dachowe zamontowane nad pionem żywieniowym.

W Przedszkolu Publicznym w Błażowej przeprowadzono remont trzech sal polegający między innymi na powiększeniu pomieszczeń poprzez wyburzenie ścianek działowych, modernizacji instalacji elektrycznej oraz malowaniu ścian, sufitów i grzejników. Ponadto odremontowano dwa pomieszczenia administracyjne
i wymieniono jedne drzwi zewnętrzne.

Wybudowano podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej.

Przebudowano sieć wodociągową w Błażowej przy ul. Mickiewicza i Pułaskiego.

Przebudowano drogę gminną w Błażowej i Błażowej Górnej: nr 10 8076R ulica Pułaskiego, nr 10 8073R ulica Mickiewicza, nr 10 8079R i 10 8080R ulica Witosa w km 0+000 do 1+410.

Przebudowano trzy drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych. W miejscowościach Lecka i Białka została wykonana nowa nawierzchnia tłuczniowo – kamienna i przepusty.
W Błażowej Dolnej została położona nowa łupkowo-kamienna nawierzchnia oraz zabezpieczono fosy elementami betonowymi.

Przy Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnejprzebudowano parking oraz wykonano nowy odcinek drogi łączący parking z drogą gminną.

Wyremontowano 600 metrowy odcinek drogi powiatowej w centrum Piątkowej. Prace obejmowały również wybudowanie chodnika na odcinku około 200 mb i remont przykościelnego parkingu.

Przebudowano drogę Błażowa Dolna Zagrody do Słabego km 0+000 – 0+200 (dz. nr ewid. 1793 obręb ewid. Błażowa Dolna). Na drodze tej wykonano nawierzchnię asfaltową.

Przebudowano następujące drogi gminne: Lecka Berdecha nr dz. 610/1, Nowy Borek Przylasek Wielki nr dz. 3184/2, Biała k. Kustry nr dz. 240, Błażowa Dolna k. Grabskiego nr dz. 770, Futoma Karpaty nr dz. 2282
i 2269, Błażowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicz nr dz. 1685 oraz plac k. Domu Ludowego w Piątkowej nr dz. 979.

Przebudowano drogę gminną Kąkolówka do Bartonia i Cygana w km 0+000 do 0+350 na działkach nr ewid. 1716 i 1270/1. Na drodze tej wykonano nawierzchnię asfaltową.

Przebudowano drogę w Błażowej Górnej działka nr ew. 760, 795 oraz plac Kąkolówka – Ujazdy działka nr ew. 2886.

Na ul. Młynarskiej w Błażowej położono nowa nawierzchnie asfaltową.

Nawierzchnię asfaltową położono na drodze powiatowej w miejscowości Błażowa Dolna Mokłuczka.
W ramach zadania zabezpieczono kamiennymi koszami istniejące tam czynne osuwisko.

Na 2 kilometrowym odcinku drogi powiatowej w miejscowości Błażowa Górna położono nową nawierzchnię asfaltową.

Wybudowano sieć wodociągową na ul. Parkowej w Błażowej.

Przy Świetlicy Wiejskiej w Błażowej Górnej zabezpieczona została skarpa rzeki Ryjak.
Zakupiono urządzenia klimatyzacyjne do budynku Domu Ludowego w Kąkolówce.

Rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna i Nowy Borek.

W miejscowościach Błażowa Górna, Lecka i Piątkowa zostały wymienione stare metalowe i murowane wiaty przystankowe na nowe z tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej