Rok 2017

W Szkole Podstawowej w Nowym Borku odremontowana została jadalnia i pokój nauczycielski. Zakres prac obejmował malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowych podłóg wraz z ułożeniem wykładzin.

W Szkole Podstawowej w Błażowej dokonano adaptacji trzech sal lekcyjnych na potrzeby nowych grup przedszkolnych. W trzecim pawilonie budynku szkoły wymieniono drzwi wejściowe, odmalowano korytarze i sale, na podłogach ułożono panele i wymieniono oświetlenie. Wyremontowana została szatnia oraz dostosowano sanitariaty dla najmłodszych dzieci.

W Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej zmodernizowano kotłownię. Zmienione źródło zasilania z gazu płynnego na gaz ziemny do celów ogrzewania pomieszczeń, przygotowania posiłków i ciepłej wody.

W Szkole Podstawowej w Futomie wyremontowane zostały dwie sale lekcyjne. Prace obejmowały odmalowanie sal, położenie nowych wykładzin podłogowych oraz wymianę mebli. Szatnie i ubikacje zostały dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych. Odremontowano również pomieszczenie jadalni szkolnej. Ponadto przy budynku szkoły postawiono blaszany garaż przeznaczony na szkolony sprzęt gospodarczy oraz wykonano prace konserwatorskie przy placu zabaw wraz z wymianą piasku.

Na budynku Szkoły Podstawowej w Futomie częściowo wymiano pokrycie dachu.

Przy Szkole Podstawowej w Błażowej wykonano plac zabaw o powierzchni około 136 m2. Na wykonanej nawierzchni bezpiecznej ustawiono zestaw zabawowy Twierdza z wieżyczkami, urządzeniami zabawowo – sprawnościowymi typu: zjeżdżalnia spiralna, zjeżdżalnia prosta, ścianka wspinaczkowa, pomost, liczydło, tablica do pisania.

Przy Szkole Podstawowej w Błażowej (III pawilon) wykonano drenaż oraz nowy parking z kostki brukowej.

Przebudowano drogę Nowy Borek „Budy”.

Przebudowano drogę gminną Błażowa Dolna „Na Wale”.

Przebudowano drogę gminną Błażowa Dolna „Wola”.

Przebudowano drogę Błażowa Dolna nr działki 1055 k. Pawełkowej.

Przebudowano drogę „Graniczna” działka nr ewid. 520 w km 0+000 do 0+400 w miejscowości Lecka uszkodzonej przez intensywne opady.

Przebudowano drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych na działce nr ewid. 331/1 w km 0+000 do 0+445 i działce nr ewid. 313/3 w km 0+000 do 0+135 (obręb ewid. Kąkolówka).

Przebudowano drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych w km 0+000 do 0+640 (działka nr ewid. 1370 obręb ewid. Błażowa Górna).

Przebudowano drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych na łącznej długości 560 mb (działki nr ewid. 2971, 3095, 3094/1, 3088 obręb ewid. Futoma).

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano przebudowę następujących dróg gminnych: Lecka Betlejem nr dz. 540, Nowy Borek Dział nr dz. 3194/1, Białka k. Groszka nr dz. 490, Błażowa Dolna nr dz. 914, 1543, Błażowa Dolna Mokłuczka nr dz. 2077, Kąkolówka Nowiny nr dz. 631. Piątkowej nr dz. 2173 i droga w Futomie nr dz. 2466.

Przebudowano drogę gminną Kąkolówka – Wola Kąkolowska nr 108096R w miejscowości Kąkolówka.

Na drodze gminnej Błażowa Górna Osiedle wykonano nawierzchnie asfaltową.

Wykonano oświetlenie drogi powiatowej nr P1429R w miejscowości Kąkolówka na dz. nr 3118, 3217/1.

W błażowskim parku zamontowano dodatkowe oświetlenie. Cztery lampy parkowe umiejscowione w drugiej alejce parkowej.

W centrum Błażowej postawiono ławki, wiatę, urządzenie multimedialne tzw. infokiosk z dostępem do internetu oraz zamontowano kamerę. Posadzono nowe drzewa i krzewy.

Przy dofinansowaniu w kwocie 10 000,00 zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 urządzono plac zabaw w miejscowości Lecka. Plac zabaw o nawierzchni piaskowej wyposażony został w karuzelę krzyżową, huśtawkę wahadłową podwójną, bujak pojedynczy, bujak podwójny oraz zestaw zabawowy Dejzi i Hyzio. Zamontowane zostały ławki i kosze na śmieci oraz cały teren został ogrodzony.

Zmodernizowano wewnętrzną instalację gazową i kotłownie o mocy 139 kW pracującą na cele c.o. budynku Sali Widowiskowej i Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W centrum Błażowej obok Domu Parafialnego zakończono I etap prac przy budowie nowego placu postojowego.

Przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Błażowej Górnej ogrodzono teren i wykonano nawierzchnię piaskową pod przyszły plac zabaw.

Przebudowano chodnik przy Placu Jana Pawła II w Błażowej.

Przy Liceum Ogólnokształcącym w Błażowej postawiono wiatę dla karetki pogotowia.

W parku miejskim w Błażowej postawiono altanę parkową.

By zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom zamontowano monitoring na terenie Gminy Błażowa.

W budynku Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej wymieniono urządzenia do uzdatniania wody.

Na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej został pomalowany dach wraz z systemem rynien poziomych oraz kominy.

Gmina Błażowa wraz z Miastem Przeworsk otrzymała dotacje na realizację projektu w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W miejscowościach Błażowa Dolna, Nowy Borek, Kąkolówka, Futoma, zostały wymienione stare metalowe i murowane wiaty przystankowe na nowe z tworzyw sztucznych. Taką również wiatę postawiono w Błażowej przy nowym przystanku „Błażowa Park”. Murowane przystanki zostały odmalowane.

Na drodze powiatowej w Futomie została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, powstało 2 km chodnika dla pieszych, udrożnione zostały przydrożne rowy oraz umocnione usuwiska.

Wykonano przebudowę i umocniono usuwisko na drodze 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie zrealizował zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Ujazdy, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Strug w miejscowości Borek Stary w km 0+400 wraz z dojazdami w km od 0+311 do 0+452”.

Zakończono prace drogowe na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi „Graniczna” działka nr ewid. 520 w km 0+000 do 0+400 w miejscowości Lecka uszkodzonej przez intensywne opady”. Firma STRABAG Sp. z o.o. zrealizowała zadanie za kwotę ok. 190.000,00 zł.

Firma Usługi Koparko – Ładowarką Mieczysław Jamioł zakończyła prace pn.:
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 331/1 w km 0+000 do 0+445 i działce nr ewid. 313/3 w km 0+000 do 0+135 (obręb ewid Kąkolówka), za kwotę ok. 53.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000 do 0+640 (działka nr ewid. 1370 obręb ewid. Błażowa Górna), za kwotę 51.000,00 zł.
W ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię mieszanką łupkowo – kamienną, udrożniono i umocniono fosy, powstały nowe przepusty. Przebudowa dróg została dofinansowana z puli tzw. środków poscaleniowych.

Ze środków poscaleniowych dofinansowane zostało również zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na łącznej długości 560 mb (działki nr ewid. 2971, 3095, 3094/1, 3088 obręb ewid. Futoma). Prace budowlane wykonał Zakład Usług Budowlano – Transportowych Roman Mazur za kwotę ok. 140.000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakończono przebudowę następujących dróg gminnych: Lecka Betlejem nr dz. 540, Nowy Borek Dział nr dz. 3194/1, Białka k. Groszka nr dz. 490, Błażowa Dolna nr dz. 914, 1543, Błażowa Dolna Mokłuczka nr dz. 2077, Kąkolówka Nowiny nr dz. 631. Do zrealizowania pozostała droga w Piątkowej nr dz. 2173 i droga w Futomie nr dz. 2466.

Końcem października 2017 roku rozpoczęły się roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Kąkolówka – Wola Kąkolowska nr 108096R w km 0+800 do 1+780 w miejscowości Kąkolówka”. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. realizuje zadnie za kwotę 292.258,06 zł, a planowany termin jego zakończenia ustalono na dzień 10.11.2017 roku.

Ponadto z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. podpisano umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi o kolejne 470 m bieżących za kwotę 128.085,57 zł, a planowany termin zakończenia zadania ustalono na dzień 27.11.2017 rok.

Zakończyły się prace nad umocnieniem i zabezpieczeniem około 100 metrowego odcinka brzegowego rzeki Ryjak w miejscowości Błażowa Górna, naprzeciwko budynku świetlicy wiejskiej.

Ze środków z funduszu sołeckiego w miejscowości Błażowa Górna rozpoczęły się prace przy urządzaniu palcu zabaw dla dzieci. Teren przy budynku świetlicy wiejskiej został podniesiony i wyrównany, wykonano drenaż oraz nawierzchnię piaskową. W najbliższym czasie cały plac zostanie ogrodzony.

Zakończono budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr P1429R w miejscowości Kąkolówka na dz. nr 3118, 3217/1; obręb Kąkolówka”.

Zakończyły się prace związane z umacnianiem usuwiska na drodze powiatowej w Piątkowej. Inwestycja obejmowała odwodnienie i opalowanie terenu, wymianę nawierzchni znajdującej się na drodze, umocnienie skarp, drenaże oraz nowe cieki wodne osuszające teren. Koszt inwestycji to kwota prawie 2 mln zł, a inwestorem było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Początkiem października dokonano nasadzenia młodych drzew. Klony posadzono przy drodze powiatowej w miejscowościach Nowy Borek, Błażowa Dolna i Błażowa.

23 października 2017 roku przy udziale pracowników z Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa odbył się co roczny przegląd ścieżek rowerowych zrealizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Z Zarządu Dróg Powiatowych z Rzeszowa uzyskano zgodę na wykonanie instalacji znaków aktywnych D-6 „Przejście dla pieszych” w ciągu drogi powiatowej w Błażowej. Znaki D-6 zasilane energią odnawialną zamontowane zostaną przy przejściu dla pieszych obok Urzędu Miejskiego i stacji PKS.

W celu poprawy jakości wody pobieranej przez mieszkańców z wodociągów miejskich, na Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej odbyły się prace konserwatorskie, w ramach których został wyczyszczony zbiornik wody uzdatnionej.

W ramach podziału środków popowodziowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskano dotację, z której środki przeznaczone zostaną na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Łęg II dz. nr ewid.17 w km 0+325-0+625 w miejscowości Piątkowa”.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej