Rok 2019

 1. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa. Wykonawcą zadań była firma Eco-Team Sp. z o.o z Częstochowy oraz SEMPER POWER Sp. z o.o. z siedzibą Krupski Młyn.
Rodzaj instalacjiIlość instalacjiMoc instalacji – razem
instalacje fotowoltaiczne249967,45 kW
instalacje kolektorów słonecznych210876,36 kW
kotły na pellet771635 kW

Tab. 1. Ilość i rodzaj instalacji zamontowanych na terenie gminy Błażowa.

 1. W ramach funduszu sołeckiego do Domu Ludowego w Kąkolówce zakupiono krzesła 150 szt., a w budynku gospodarczym Kąkolówka – Ujazdy zakup mebli, wyposażenia do kuchni oraz materiałów budowlanych.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek – Przylasek. Inwestycja obejmowała instalację na odcinku dwukilometrowym 50-ciu lamp typu LED.
 3. Budowa gazociągu średniego ciśnienia Nowy Borek – Wola. Inwestycja obejmowała rozbudowę sieci gazowej
  o średnicy dn 90 i długości ok. 450 m.
 4. W budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej wykonano kompleksowy remont sali i jej adaptacje na potrzeby oddziału przedszkolnego. W ramach zadania wykonano nową wylewkę, wymieniono instalację elektryczną, a w części sali powstała łazienka przystosowana dla przedszkolaków.
 5. W związku z rozszerzeniem działalności Klubu Dziecięcego Maluszek zwiększono ilość przyjętych dzieci i na tą okoliczność przystosowano kolejną salę.
 6. W Szkole Podstawowej w Nowym Borku przy wejściu do budynku przebudowane zostały schody zewnętrzne.
 1. Przebudowa dróg gminnych
 • Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka Folwark. Na odcinku 500 metrów poszerzono drogę, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, udrożniono fosy, przebudowano zjazdy oraz usypano nowe pobocza.
 • Przebudowa została droga gminna w miejscowości Błażowa Dolna koło Szczepana. Na odcinku 230 m. b. wykonana została nawierzchnia asfaltowa.
 • Przebudowa fragmentu drogi gminnej Błażowa Górna Wilczak. Na 450 metrowym odcinku drogi położono nową nawierzchnię asfaltową, udrożniono fosy, utwardzono pobocza oraz zainstalowane zostały bariery ochronne.
 • Przebudowa drogi gminnej 108067 R Piątkowa – Wygon w km 1+000 -1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa. Na odcinku prawie 1 km położono nową nawierzchnię asfaltową wraz
  z poboczami, udrożniono fosy oraz wykonano nowe przepusty a także zostały wybudowane mijanki. Wykonawcą inwestycji była firma Molter. Przebudowa została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • Przebudowa drogi gminnej Futoma – Przecinek w km 0+372 -0+642 na działkach nr ewidencyjny 1145, 2552/1, 2552/2 w miejscowości Futoma.
 • Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki. Na odcinku 800 m położono nową nawierzchnię asfaltową, usypano pobocza i udrożniono fosy. Inwestycja została współfinansowana przez Lasy Państwowe.
 1. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • Przebudowa drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 1400/2 na łącznej długości 500 m.b.
  w miejscowości Kąkolówka – Nawsie.
 • Przebudowa drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 250 na łącznej długości 650 m.b. w miejscowości Białka.
 • Przebudowa drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 900 na łącznej długości 590 m.b. w miejscowości Błażowa Górna.
 1. Drogi zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 • Przebudowa drogi Nowy Borek na dz. nr 3230
 • Przebudowa drogi gminnej Lecka na dz. nr 1360
 • Przebudowa drogi gminnej Futoma na dz. nr 317
 • Przebudowa drogi gminnej w Białce k/Paściaka na dz. nr 315
 • Przebudowa drogi gminnej Błażowa Dolna Mokłuczka na dz. nr 1768
 • Przebudowa drogi gminnej w Piątkowej na dz. nr 2635
 • Przebudowa drogi k/Słabego na dz. nr 914 w Błażowej Dolnej
 • Przebudowa drogi gminnej nr 1140 w Błażowej Górnej k. Wielgos
 1. Drogi powiatowe
 • Przebudowa chodników przy drodze powiatowej 1411R Babica-Lubenia-Błażowa. W Błażowej Górnej
  i Białce zostało zrealizowanych ponad 200 metrów chodnika.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa. Na odcinku 7,2 km została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, przygotowany został teren pod chodniki (tymczasowo zrobione
  z mieszanki kamiennej), poszerzona została szerokość jezdni do 5,5 m, przebudowany został most w Nowym Borku, usypane zostały nowe pobocza. Zakres prac na terenie gminy Błażowa to ponad 2 km, do zakończenia przebudowy tej drogi pozostało 1,4 km. Koszt inwestycji to prawie 7 mln zł (przebudowa współfinansowana przez środki rządowe, starostwa powiatowego jako inwestora oraz gmin Tyczyn i Błażowa ).

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej