Rok 2020

 1. Zakup samochodu Renault Trafic, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie w kwocie 90 tys. zł stanowiące 70% kosztów zakupu uzyskaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Zakup samochodu Renault Master.
 3. Przebudowa dróg gminnych
 • Przebudowa drogi gminnej Białka – Wilczak. Na ponad 2 km odcinku drogi położono nową nawierzchnię asfaltową wraz z mijankami, przebudowano przepusty, udrożniono fosy oraz usypane zostały nowe pobocza. Samorząd Gminy na w/w inwestycję pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 700 tys. zł.
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej Błażowa Dolna – Wola Błażowska o długości 1 km. Inwestycja obejmowała ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, usypanie poboczy, udrożnienie rowów oraz wykonanie mijanek. Przebudowa została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • Przebudowa drogi i parkingu przy Przedszkolu w Błażowej. Inwestycja obejmowała wymianę obrzeży oraz części ogrodzenia, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz zagospodarowanie placu przed przedszkolem.
 • Przebudowa placu zajezdni autobusowej w Błażowej. Położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, wymienione zostały uszkodzone krawężniki i kostka brukowa.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 10 8094R Białka-Wilczak w km 0+000 do 2+220 na działkach nr ewidencyjny 30, 80, 89, 380 w miejscowości Białka i działce nr ewid. 543/2 w miejscowości Błażowa Górna
 • Droga na Staniki k/Kurosza-Błażowa Dolna (Wola).
 • Modernizacja placu przy drodze gminnej w Kąkolówce k/Atoska.
 • Przebudowa drogi i przepustu w Kąkolówce.
 • Droga gminna do „Lawendowej winnicy” Błażowa Dolna Wola.
 • Droga asfaltowa w Kąkolówce (do kamieniołomu) nr dz.1726.
 • Utwardzenie drogi w Kąkolówce nr 1950 oraz parkingu obok punktu widokowego.
 • Przebudowa kolektora wodnego przy ulicy Polnej w Błażowej. Inwestycja obejmowała wydłużenie rowu, wymianę rur na nowe z większym przekrojem oraz ogólną poprawę estetyki i funkcjonalności ulicy.
 • Kolektory wzdłuż drogi nr 1442 w Błażowej.
 • Kolektory pod drogą nr 2026 w Błażowej Dolnej.
 • Kolektory pod drogą nr 1482 w Nowym Borku.
 • Budowa kolektora w Futomie pod drogą nr 2857.
 • Przebudowa przepustu w Lecce przy drodze gminnej nr 690 i 1360.
 1. Drogi gminne przebudowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 • Przebudowa drogi gminnej  nr ewid. 50 w Lecce
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid.3190/6 w Nowym Borku
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błażowej Górnej
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid.360/1 w Białce
 • Poprawa nawierzchni drogi nr 2466, udrożnienie rowów, przepustów w Futomie
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1768 w Błażowej Dolnej k/Bartonia
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błażowej Dolnej
 • Przebudowa drogi gminnej nr ewid.2115 w Piątkowej
 • Wyasfaltowanie drogi nr 2570 Kąkolówka
 1. Modernizacja w Szkole Podstawowej w Nowym Borku. Wyremontowana została łazienka dla dzieci
  z oddziału przedszkolnego oraz pomieszczenie kuchenne.
 2. Budowie opaski odbojowej wraz z izolacją fundamentów przy Szkole Podstawowej w Lecce
 3. Montaż balustrad chromoniklowych w Szkole Podstawowej w Nowym Borku
 4. Montaż balustrad chromoniklowych w Szkole Podstawowej w Kąkolówce
 5. Budowa ogrodzenia wraz z montażem dwóch furtek i bramy przy Szkole Podstawowej w Błażowej.
 6. Dostawa i montaż wyposażenia do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Futomie.
 7. Dostawa i montaż wyposażenia (mebli, przyborów gastronomicznych, sanitarnych, zabawek, asortymentu dla dzieci, sprzętu AGD i RTV) do Klubu Dziecięcego Maluszek.
 8. Budowa podestu tarasowego z barierką i z zadaszeniem do Klubu dziecięcego „Maluszek”.
 9. Modernizacja wewnątrz Domu Ludowego w Piątkowej. Prace remontowe przeprowadzono
  w pomieszczeniu kuchennym i w łazience. W ramach remontu m.in. wymienione zostały okna i skrzydła drzwiowe.
 10. Modernizacja parkingu przy GOK w Błażowej.
 11. Zadaszenie tarasu na budynku świetlicy Błażowa Górna.
 12. Modernizacja korytarzy w Urzędu Miejskiego w Błażowej. Ułożono płytki, odmalowano ściany, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne oraz zamontowano barierkę chromoniklową.
 13. Modernizacja korytarza i pomieszczeń w budynku GOK w Błażowej. Poprawiono estetykę
  w korytarzach i na klatce schodowej poprzez ułożenie nowych płytek, odmalowanie ścian. Wymieniono drzwi wewnętrzne oraz zamontowano nowa barierkę chromoniklową.
 14. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Błażowej
  . Inwestycja obejmowała wymianę źródła ciepła na gazowe, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz docieplenie ścian budynku wraz z nową elewacją. Całkowity koszt inwestycji to 194 tys. zł
  z czego Gmina Błażowa pozyskała 78 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 15. Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce. Wyposażony został w lunetę optyczną, wiatę turystyczną wraz z miejscem na ognisko, ławeczki, siłownię plenerową, parking oraz oświetlenie zasilane energią odnawialną. Tablice, które zostały tam zamontowane informują o walorach turystycznych oraz faunie
  i florze Gminy Błażowa. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. 3-go Maja, ul. Parkowa.
 17. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Błażowa – Piątkowa oraz przy drodze powiatowej w kierunku Kąkolówka Ujazdy. Zadanie polegało na montażu 30 nowych energooszczędnych lamp oświetleniowych.

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Błażowej. W ramach  zadania zostało postawionych 8 słupów o wysokości 12 m z wysięgnikami, na których zostało zamontowanych łącznie 24 naświetlaczy. Zamontowano również kamery i nagłośnie.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej