Rok 2021

1. Drogi gminne przebudowane w ramach Funduszu Sołeckiego
– Przebudowa drogi gminnej nr 980 i nr 710 w Białce.
– Przebudowa drogi gminnej nr dz. 920. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 914 w Błażowej Dolnej.
– Przebudowa drogi gminnej nr 2113 w Błażowej Dolnej (do Tynka).
– Przebudowa drogi gminnej dz.nr 840 w Błażowej Górnej.
– Przebudowa, poprawa nawierzchni-asfaltowanie drogi nr 3214 (Jaworznik) w Futomie.
– Wyasfaltowanie drogi o nr 1190/1, 1190/3,1203/2 w Kąkolówce.
– Asfaltowanie drogi gminnej Nowy Borek-Wola nr 997.
– Remont drogi dz.nr 3264 w miejscowości Kąkolówka.
– Przebudowa drogi gminnej na Wolę nr 2045 w Piątkowej.
– Przebudowa zatoki autobusowej dz.nr 971.
– Przebudowa parkingu dz.nr 759 w Lecce.

2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– Kąkolówka nr ewidencyjny działki 750/1, 750/2.
– Białka, nr ewidencyjny działki 976.
– Błażowa Górna nr ewidencyjny działki 1280.

3. Przebudowa dróg gminnych
– Modernizacja drogi i poboczy ul. Rolnicza w Błażowej.
– Modernizacja drogi gminnej w Białce nr 960 (Groszkówka).
– Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka nr 136- Białka nr 600/1, 1092/12.
– Umocnienie pobocza przy drodze gminnej w Futomie -działka 2768.
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Rzeczna-180 m.
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej plac przy ulicy 3go Maja.
– Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błażowa parking na działkach.
– Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błażowa ul. Krasickiego i Witosa.
– Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błażowa ul. Parkowa.
– Przebudowa chodników i miejsc postojowych w Błażowej przy ulicy Piłsudskiego.
– Parking przy drodze nr działki 937 w Błażowej Dolnej.

4. Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej.
5. Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.
6. Budowa opaski odbojowej przy Szkole Podstawowej w Lecce wraz z izolacją fundamentów.
7. Modernizacja schodów i budowa zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Piątkowej.
8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie – I etap.
9. Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku.
10. Modernizacja łazienki w przedszkolu- oddział Kąkolówka.
11. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Błażowa Dolna – montaż instalacji fotowoltaicznej.
12. Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP Błażowa.
13. Budowa i urządzenie placu zabaw w sołectwie Błażowa Dolna.
14. Budowa placu zabaw Błażowa osiedle.
15. Budowa placu zabaw na działce nr 2075 Kąkolówka (przy punkcie widokowym).
16. Rozbudowa placu zabaw przy SP Białka.
17. Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w Błażowej. W ramach zadania wbudowano łącznie ponad 1 km kanałów burzowych wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi.
18. Rozbudowa sieci gazowej w Błażowej ul. Parkowa.
19. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa Dolna.
20. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Błażowa przy ul. Jagiellońskiej i Działowej.
21. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Nowy Borek.
22. Oświetlenie uliczne w miejscowości Kąkolówka.
23. Zabezpieczenie skarpy na działce nr 780/1 obok sklepu „50” w miejscowości Błażowa.
24. Rozbudowa placu zabaw przy SP Białka.
25. Budowa i urządzenie placu zabaw w sołectwie Błażowa Dolna. Plac zabaw wyposażony został
w następujące elementy: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki, karuzelę, bujak ławki oraz kosz na śmieci.
26. Budowa placu zabaw Błażowa osiedle. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak, karuzela, ławki i kosz na śmieci.
27. Budowa placu zabaw na działce nr 2075 Kąkolówka (przy punkcie widokowym). Na placu zabaw znajdują się takie urządzenia jak: zjazd linowy, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa i bujak.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej